SMA Management en Advies

 

Werken aan vernieuwing met woningcorporaties    


SMA Management en Advies is gespecialiseerd in het ondersteunen van woningcorporaties. Met een uitstekende groep consultants, interim managers, trainers en softwarespecialisten worden woningcorporaties geholpen bij het vernieuwen van de koers en de organisatie en bij het regie kunnen nemen op de realisatie van beleid en prestaties. 

SMA Management en Advies is de adviseur van directeur-bestuurders, managementteams en raden van toezicht en weet met haar innovatieve concepten en software de efficiency en transparantie van corporaties te verbeteren. 

SMA Management en Advies is actief op 6 kerngebieden: 

Bestuur en Toezicht, Strategie & Verandering, Presteren, Vastgoed, ICT en Employability. Met advies, interim management,  trainingen en software voor de top van de woningcorporatie.

 

Nieuws

Feed

19-09-2016

Digitalisering vereist visie en implementatiekracht

Vele corp[oraties zijn doende na te denken over het digitaliseren van klantprocessen. De aanschaf van nieuwe software die invulling moet geven aan bijvoorbeeld een klantvolgsysteem en een klantportaal komt dan...   Meer


24-06-2016

Passend toewijzen heeft effect op portefeuillestrategie

Het passend toewijzen zorgt voor een segmentatie van de markt. De strikte eisen aan de combinatie van inkomen en huurprijs dwingt corporaties om zeer goed in kaart te hebben welke vraag er per...   Meer