SMA COMPANY

Strategic Management of Assets

Diensten van SMA COMPANY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Advies: In een snel veranderende wereld is een visie voor de korte en middellange termijn, het houvast voor een strategie die zich flexibel kan aanpassen aan kleinere en onverwachte veranderingen. Onze adviseurs zijn de kritische partners bij het formuleren van deze visie en strategie.

Management: Soms heeft een bedrijf tijdelijke ondersteuning nodig van een manager die (al) ervaring heeft met het implementeren van een nieuwe strategie. Onze interim-managers zijn ervaren met het in beweging krijgen van organisaties en het werken aan veranderingen.

Participatie: Het kan van meerwaarde zijn om een bedrijf van nieuw kapitaal en van een nieuwe aandeelhouder te voorzien. Bij een grote verandering van de visie en de strategie en bij een koers op een snelle groei, bieden wij een meerwaarde door onze ervaring met andere participaties in te brengen.